Aktuellt

 

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bjuder in till Höstmöte onsdagen den 17/11 klockan 10:00. Höstmötet
kommer att ske digitalt via Teams, men begränsat antal platser finns i lokalen. För möteslänk och mer info: Läs i kallelsen

Hej!

18.10.2021

Va roligt det är att vara på plats! Jag heter Elaine Viklund och är ny samordnare/sekreterare för GVVF/GVR.

Jag hoppas vi kommer höras och ses mycket framöver. Jag tror på samverkan och delaktighet där utbyte av kunskap och erfarenheter är nyckeln till ett hållbart och långsiktigt arbete.

Om ni vill nå mig är ni välkomna att maila ...

Tack för mig!

29.04.2021

Idag gör jag min sista dag som samordnare. Det har varit en mycket intressant tid men nu väntar nya spännande utmaningar för mig.
Samtidigt går vattenförvaltningen nu in i en ny cykel i (2021-2027) där arbetet för bättre vatten ska intensifieras. Jag hoppas och tror att förbundet och rådet kan spela en viktig roll i detta och...

ÅRSMÖTE 2021

26.04.2021

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bjuder in till Årsmöte onsdagen den 26/5 klockan 13:00.
Årets årsmöte kommer liksom förra året att ske digitalt via Teams.

Under 2018-2020 pågick projektet Gullspång river action plan (GRAP). Gullspångsälvens vattenråd deltog och var också med och medfinansierade projektet. Nu har en slutrapport publicerats på som finns att hämta här.
Mer information om projektet finns att läsa under vattenverksta'n eller på projektets egna hemsida www.gullspangslaxen.se . Där finns...

Ett nytt nyhetsbrev har skickats ut. Klicka på nyhetsbrevet på första sidan eller här för att läsa.

Nu har årsrapporten för årets recipientkontroll sammanställts. Rapporten hittas i sin helhet under rubriken kontrollprogram i dokumentskåpet till vänster. Rapporten skickas ut till alla medlemmar i vattenvårdsförbundet men här hittar ni också alla bilagorna med metodik och resultat.

Nu är det dags att sammanfatta året som gått. Det har inte varit ett vanligt år för någon och självklart har även vårt arbete i vattenvårdsförbundet och vattenrådet påverkats, speciellt eftersom vi inte kunnat mötas. Trots detta har mycket av verksamheten kunnat ticka på som vanligt. En liten sammanfattning av året finns i det senaste nyhetsbrevet....

Höstmöte

14.10.2020

UPPDATERING! 2020-11-04 På grund av den ökande smittspridningen i Örebro län och de nya direktiven kommer mötet hållas endast som digitalt möte. Endast ordförande och sekreterare kommer att sitta tillsammans på plats i Möckeln. Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet.