Aktuellt

 

Tack för mig!

29.04.2021

Idag gör jag min sista dag som samordnare. Det har varit en mycket intressant tid men nu väntar nya spännande utmaningar för mig.
Samtidigt går vattenförvaltningen nu in i en ny cykel i (2021-2027) där arbetet för bättre vatten ska intensifieras. Jag hoppas och tror att förbundet och rådet kan spela en viktig roll i detta och...

ÅRSMÖTE 2021

26.04.2021

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bjuder in till Årsmöte onsdagen den 26/5 klockan 13:00.
Årets årsmöte kommer liksom förra året att ske digitalt via Teams.

Under 2018-2020 pågick projektet Gullspång river action plan (GRAP). Gullspångsälvens vattenråd deltog och var också med och medfinansierade projektet. Nu har en slutrapport publicerats på som finns att hämta här.
Mer information om projektet finns att läsa under vattenverksta'n eller på projektets egna hemsida www.gullspangslaxen.se . Där finns...

Ett nytt nyhetsbrev har skickats ut. Klicka på nyhetsbrevet på första sidan eller här för att läsa.

Nu har årsrapporten för årets recipientkontroll sammanställts. Rapporten hittas i sin helhet under rubriken kontrollprogram i dokumentskåpet till vänster. Rapporten skickas ut till alla medlemmar i vattenvårdsförbundet men här hittar ni också alla bilagorna med metodik och resultat.

Nu är det dags att sammanfatta året som gått. Det har inte varit ett vanligt år för någon och självklart har även vårt arbete i vattenvårdsförbundet och vattenrådet påverkats, speciellt eftersom vi inte kunnat mötas. Trots detta har mycket av verksamheten kunnat ticka på som vanligt. En liten sammanfattning av året finns i det senaste nyhetsbrevet....

Höstmöte

14.10.2020

UPPDATERING! 2020-11-04 På grund av den ökande smittspridningen i Örebro län och de nya direktiven kommer mötet hållas endast som digitalt möte. Endast ordförande och sekreterare kommer att sitta tillsammans på plats i Möckeln. Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet.

Gullspångsälvens vattenråd tar fram ett åtgärdsprojekt i tillrinnande vattendrag i sjön Saxen i Filipstads kommun. Dammälven vid Saxå herrgård är ett av tillflödena i Saxen. Där utfördes elfiske vid mynningen 2019. Då påträffades endast en öring. I år utfördes elfiske vid tre lokaler längre uppströms. Vid två av dessa var påträffades fina tätheter...

Nu är de flesta sommarsemestrarna slut och batterierna laddade inför hösten. Pandemin fortsätter att påverka samhället och även om vi inte får träffas får vi göra det bästa av situationen.