Aktuellt

 

Höstmöte

14.10.2020

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bjuder in alla medlemmar till Höstmöte. Torsdagen den 5/11 klockan 13:00. Mötet kommer att hållas i lokalen Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga och som digitalt möte. Agenda och handlingar till mötet kommer att publiceras här inom kort.

Gullspångsälvens vattenråd tar fram ett åtgärdsprojekt i tillrinnande vattendrag i sjön Saxen i Filipstads kommun. Dammälven vid Saxå herrgård är ett av tillflödena i Saxen. Där utfördes elfiske vid mynningen 2019. Då påträffades endast en öring. I år utfördes elfiske vid tre lokaler längre uppströms. Vid två av dessa var påträffades fina tätheter...

Nu är de flesta sommarsemestrarna slut och batterierna laddade inför hösten. Pandemin fortsätter att påverka samhället och även om vi inte får träffas får vi göra det bästa av situationen.

En liten påminnelse om att anmäla er till årsmötet. Länk till mötet finns i tidigare inlägg men skicka också ett mail till Ida om ni avser att delta.
Fundera också gärna på förslag till valberedningen.

ÅRSMÖTE 2020

09.06.2020

UPPDATERAD INFORMATION!
På grund av sjukdom fick årsmötet som var planerat tisdagen den 23/6 klockan 9:00 ställas in med kort varsel. NY TID FÖR ÅRSMÖTET ÄR TISDAGEN DEN 25/8 KL: 13:00

Ny hemsida

04.06.2020

Gvvf.se har fått ett nytt utseende. Klicka gärna runt och meddela mig om det är någon information som ni saknar så uppdaterar jag efter hand. Gamla dokument har plockats bort men finns naturligtvis arkiverade om någon är intresserad av dem. Min förhoppning är att vi ska kunna använda hemsidan mer aktivt framöver.