Årets rapport för den samordnade recipientkontrollen

06.04.2021

Nu har årsrapporten för årets recipientkontroll sammanställts. Rapporten hittas i sin helhet under rubriken kontrollprogram i dokumentskåpet till vänster. Rapporten skickas ut till alla medlemmar i vattenvårdsförbundet men här hittar ni också alla bilagorna med metodik och resultat.