Elfiske i Dammälven

15.09.2020

Gullspångsälvens vattenråd tar fram ett åtgärdsprojekt i tillrinnande vattendrag i sjön Saxen i Filipstads kommun. Dammälven vid Saxå herrgård är ett av tillflödena i Saxen. Där utfördes elfiske vid mynningen 2019. Då påträffades endast en öring. I år utfördes elfiske vid tre lokaler längre uppströms. Vid två av dessa var påträffades fina tätheter av öring.