Statusklassningar i Gullspångsälvens avrinningsområde

30.12.2020

Nu finns presentationen från samverkansmötet den 2020-12-15 av statusklassningar i Gullspångsälvens avrinningsområde att ladda ner här