Styrelse

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråds funktionärer

Styrelsen

Ordinarie                                                              Ersättare

Linda Brunzell ordf.                                              Peter Wiklund
Karlskoga kommun                                              Karlskoga kommun

Kent Gustavsson, vice ordf.                                 Nils Nygren
Region Örebro län                                               Sveaskog

Kent Grängstedt                                                   Vakant
Hällefors kommun                                                Filipstads kommun

Lennart Johansson                                               Håkan Larsson
Storfors kommun                                                  Storfors kommun

Ylva Helmfrid Schwartz                                        Sören Finnström
Karlskoga Vattenkraft AB                                     Ludvika kommun

Simon Persson                                                     Sylve Johansson
Miljöbolaget i Svealand AB                                 Fortum Generation AB

Kajsa Gustavsson                                                Patrik Krekula
Cambrex Karlskoga AB                                       Ovako Hällefors AB

Sif Eklund                                                             Lars Rosén
Karlskoga Hembygdsförening                            LRF m.m.

REVISORER

Tobias Isaksson, Karlskoga
Sten Jonsson, Karlskoga
Marie-Louise Nauclér, Karlskoga


VALBEREDNING

Liselotte Eriksson, Karlskoga
Göran Pettersson, Karlskoga
Ivan Eriksson, Ludvika


KASSÖR

Bengt Adolfsson

SEKRETERARE/VATTENRÅDGIVARE

Ida Lewin 

ROLLER I STYRELSEN

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten.

Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte.

Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder.

Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder.

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på styrelsemöten.

Vattenrådgivare/sekreterare: Sammankallande till styrelse och årsmöten. Sköter rådet och förbundets administration. Verkställande av styrelsens och årsmötets beslut. Samordnare av förbundet och rådets verksamhet. Bedriver även verksamhetsutveckling, rådgivning till medlemmar, marknadsföring och omvärldsbevakning.

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar