Ansjön


Valån börjar långt inne i Kilsbergsskogarna och rinner mot sjön Möckeln. Angsjön är den sista sjön i systemet innan ån rinner ut i Möckeln. I Valåns avrinningsområde finns bland annat den rödlistade hårklomossan som behöver en viss dynamik av översvämningar och torrläggning för att trivas. I systemet finns också flera fiskarter som gynnas av att det är möjligt för dem att ta sig längs med vattnets sträckning, så kallade fria vandringsvägar.
Under 2018 revs dammen vid Angsjön ut och biotopvårdande åtgärder genomfördes längs Valåns nedre lopp för att förbättra miljön för arter som lever i och vid vattnet. Gullspångsälvens vattenråd var en av medfinansiärerna till projektet.