Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant                Ur EU:s Ramdirektiv för vatten

Projekt

Här kan du läsa om utförda/pågående projekt, samt vattenförekomster som vi arbetar med för tillfället.