Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant                Ur EU:s Ramdirektiv för vatten

Vattenverkstan'

Här kan du läsa om pågående projekt och vattenförekomster som vi arbetar med för tillfället.