Gemensamt ansvar = Gemensamma resurser
Rätt person på rätt plats
Rätt åtgärd på rätt plats

Projekt

Här kan du läsa om utförda projekt, samt vattenförekomster som vi arbetar med. (Uppdateras just nu)

Kontakta oss

Gullspångsälvens avrinningsområde

0586-62157

gvvf@karlskoga.se