Styrelsen 

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråds funktionärer

Styrelsen

Ordinarie                                                              Ersättare

Ronnie Erhard ordf.                                             Thorbjörn Pettersson 
Karlskoga kommun                                              Karlskoga kommun

Lennart Johansson vice ordf.                              Håkan Larsson
Storfors kommun                                                 Storfors kommun  

Kent Grängstedt                                                   Kerstin Bäckerbo 
Hällefors kommun                                                Gullspångs kommun

David Ranström                                                    Sören Finnström
Karlskoga Vattenkraft AB                                     Ludvika kommun

Simon Persson                                                     Dag Cederborg
Miljöbolaget i Svealand AB                                 Fortum Generation AB

Kajsa Gustavsson                                                Patrik Krekula
Cambrex Karlskoga AB                                       Ovako Hällefors AB 

Åsa Hååkman Felth                                             Sif Eklund
Filipstads kommun                                              Karlskoga Hembygdsförening

Jannica Jonsson                                                  Cecilia Lundin
Region Örebro Län                                              Spendrups Bryggerier/Loka Spa

Lars Rosén                                                            Morgan Otter
LRF m.m.                                                                SveaskogREVISORER

Tobias Isaksson, Karlskoga
Sten Jonsson, Karlskoga
Marie-Louise Nauclér, Karlskoga


VALBEREDNING

Ivan Eriksson, Ludvika 
Göran Pettersson, Karlskoga

KASSÖR

Bengt Adolfsson

SEKRETERARE/VATTENRÅDGIVARE

Elaine Viklund


Beslutat årsmöte 2022-05-11

ROLLER I STYRELSEN

Styrelsen: Huvudansvarig för verksamheten.

Ordförande: Leda styrelsemöten och årsmöte.

Vice ordförande: Går in som ordförande när ordinarie ordförande har förhinder.

Ledamot: Deltar på styrelsemöten, årsmöten och annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Meddelar personlig ersättare vid förhinder. Meddelar sekreterare om personlig ersättare har förhinder.

Ersättare: Går in istället för ordinarie ledamot när denne har förhinder att närvara. Deltar i annan relevant verksamhet för förbundet och rådet. Förbundet och rådet uppmuntrar ersättare att delta på styrelsemöten och i annan verksamhet för förbundet och rådet även när ordinarie ledamot är närvarande. Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att kunna vara insatt i aktuella frågor och kunna delta på god kunskapsbas om så behövs. Ersättare har förslags- och yttranderätt på styrelsemöten.

Vattenrådgivare/sekreterare: Sammankallande till styrelse och årsmöten. Sköter rådet och förbundets administration. Verkställande av styrelsens och årsmötets beslut. Samordnare av förbundet och rådets verksamhet. Bedriver även verksamhetsutveckling, rådgivning till medlemmar, marknadsföring och omvärldsbevakning.

Kassör: Förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar