Tar du också ditt ansvar?

Medlem

Medlemmarna i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd verkar för en hållbar förvaltning av vattenresursen i Gullspångsälvens avrinningsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Med utgångspunkt i Sveriges vattenförvaltning och EUs vattendirektiv värnar vi om framtiden! Genom ett systematiskt arbete håller vi den röda tråden mellan övervakning och åtgärder till en förbättrad vattenkvalitet.
I regi av Vattenvårdsförbundet (GVVF) bedrivs miljöövervakning kopplat till verksamheter inom avrinningsområdet som påverkar yt- och grundvatten. Tillsammans med vattenrådet (GVR), möjliggörs ett samverkansorgan i avrinningsområdet gällande vattenfrågor med lokal förankring.

Tillsammans tar vi ansvar och arbetar för att de nationella och internationella målen för vattenkvalitet nås!

Bor du eller verkar inom avrinningsområdet och vill ta ditt ansvar?

Ansök om ett medlemskap du med! 

fyll i formuläret nedan eller maila direkt till gvvf@karlskoga.se