GRAP

Gullspång river action plan är ett projekt som drivs ägs Länsstyrelsen Västra Götaland med medlemmar som Fortum, Gullspångs kommun och Gullspångsälvens vattenråd. Syftet är att skapa en plan för att bevara den hotade Gullspångslaxen.

En av världens få stammar av insjölevande lax lever i vårt avrinningsområde. Gullspångslaxen lever i Vänern och går upp i nedre delen av Gullspångsälven för att leka. Laxens livsområde har begränsats framför allt under 1900-talet genom utbyggnad av kraftverk och dammar. Idag är Gullspångslaxen både unik och skyddsvärd. Stora insatser behövs för att den ska bevaras.Ett första stort samarbetsprojekt, Projekt Gullspångslaxen, med flera inblandade aktörer, startades 2003. Projektet resulterade bland annat i en ny laxtrappa, restaurering av forssträckor och förändringar i flödesregleringen. Gullspångsälven är ett Natura 2000 område och naturreservatet Gullspångsälven inrättades 2006. På så sätt kommer området förvaltas långsiktigt.

Sedan projekt Gullspångslaxen avslutades har projektet följts upp med bland annat lekgrops-inventeringar och elfisken. Det har visat sig att åtgärderna som genomfördes inte har varit tillräckliga för att säkra Gullspångslaxen långsiktigt.

Ett nytt projekt startades 2018 med namnet GRAP - Gullspång River Action Plan. Det är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer där även vattenrådet ingår. Syftet är att hitta vilka åtgärder som behövs för att bevara och stärka Gullspångslaxen, samt att påbörja dessa åtgärder. Du kan läsa mer på projektets hemsida. Besök gärna området i oktober-november när laxen leker.