Presentationer

Vid samverkansmötet den 2020-12-15 presenterades statusklassningar av alla vattenförekomster i Gullspångsälvens avrinningsområde som en del av samrådsmaterialet till Vattenmyndigheternas samråd inför den nya vattenförvaltningscykeln. Presentationen kan ni ladda ner här: