Kullån, Burån och Hovaån

.

Nedan finns projektbeskrivningen att hämta.

Skagern har stort värde för friluftslivet och är mycket välbesökt för bad på grund av sina fina sandstränder. Sjön är även utpekad som nationellt värdefull ur fiskesynpunkt på grund av ett omfattande fritidsfiske.

Skagerns fiskevårdsområdesförening genomförde under 2017 ett projekt för att öka kunskapen kring och ta reda på förutsättningarna för reproduktion av öring i Burån, Kullån och Hovaån som rinner till Skagern.

.