Projekt: Uppdatera SRK är igång!

21.01.2022

I år uppdaterar Gullspångsälvens vattenvårdsförbund sitt samordnade kontrollprogram för recipientprovtagning.

Projektet är startat och fortsättning följer!