Höstmöte 2021

04.11.2021

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bjuder in till Höstmöte onsdagen den 17/11 klockan 10:00. Höstmötet
kommer att ske digitalt via Teams, men begränsat antal platser finns i lokalen. För möteslänk och mer info: Läs i kallelsen


Nu finns mötets handlingar för nedladdning.  Möteskallelse/Dagordning, Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022.