Medlemsmöte 2023-11-15

01.11.2023

Mötesprotokoll från medlemsmöten

Möteshandlingar


Vattenrådets roll och funktion


Vattenkvalitet -Uppföljning av nuläget


Budgetförslag 2024 kostnadsfördelning medlemmarVerksamhetsplan för 2024