Slutrapport för GRAP-projektet

22.04.2021

Under 2018-2020 pågick projektet Gullspång river action plan (GRAP). Gullspångsälvens vattenråd deltog och var också med och medfinansierade projektet. Nu har en slutrapport publicerats på som finns att hämta här
Mer information om projektet finns att läsa under vattenverksta'n eller på projektets egna hemsida www.gullspangslaxen.se . Där finns också alla delrapporter att ladda ner.