Lokalt åtgärdsprogram för tillflöden till sjön Saxen

Här finns det lokala åtgärdsprogrammet att ladda ner. Åtgärdsprogrammet togs fram av Kräftmannen AB i samarbete med GVR.