Våtsjötorp-Valån


Ägaren Nils-Olov Eriksson invigningstalar
Ägaren Nils-Olov Eriksson invigningstalar
Kraftverket
Kraftverket

Valån rinner från myrmarkerna inne på Villingsbergs skjutfält ned till sjön Möckeln. Vid Våtsjöns utlopp ligger Våtsjötorps kraftverk som drivs i privat regi.
Längs Våtsjöns stränder växer hårklomossa, en mosssa som är beroende av längre perioder av både översvämning och torka. Tankarna om att rusta upp kraftverket och i samband med det också möjliggöra att djur och växter ska kunna passera dammen ledde till att en vattendragsvandring genomfördes vid Valån och kraftverksdammen 2012.
Tre år senare, med hänsyn tagen till mossor, människor och fiskar, stod ombyggnationen och omlöpet klart och invigdes under idel glada tillrop.Så fint det blev!