Årsmöte 2023-05-10

18.04.2023

Nedan finns möteshandlingar till Årsmötet för GVVF och GVR.

Handlingar till Årsmötet

Förslag till dagordning


Bilaga 1a-b Verksamhetsberättelser för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd 


Bilaga 2 - Ekonomiredovisning, bokslut för verksamhetsåret 2022 


Bilaga 3 - Revisionsberättelser för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd  


Valberedningens förslag Bilaga 4                                                                 Bilaga 5 - Uppdragsbeskrivning Finansieringsupplägg GVR
Läs femårsrapporten för Gullspångsälven 2018-2022 (finns längre ner). 

Samordnad Recipientkontroll

Gullspångsälven 2018-2022

Klicka på länken för att ladda ner femårsrapporten inklusive alla bilagor.


En muntlig presentation av rapporten kommer hållas på årsmötet.


Trevlig läsning!