Saxen med tillflöden

Sjön Saxen ligger på länsgränsen mellan Örebro och Värmlands län. Den södra delen av sjön tillhör Hällefors kommun och Örebro län medan den norra delen av sjön ligger i Filipstads kommun i Värmlands län.

Lekande id i Dammälven
Lekande id i Dammälven
Elfiske i Dammälven uppströms golfbanan i augusti 2020.
Elfiske i Dammälven uppströms golfbanan i augusti 2020.

Vattenrådet blev i december 2018 beviljade medel för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram i Saxen (Filipstads kommun). I Saxhytteälven som rinner till Saxen finns ett sparsamt bestånd av flodpärlmussla och i sjön finns sjövandrande öring. Flera av de vatten som rinner till Saxen är oinventerade.
I projektet kommer inventering av musslor och elfisken genomföras och ett åtgärdsprogram tas fram för att säkra flodpärlmussle- samt öringpopulationerna i sjön och dess tillflöden.Under sommaren och hösten 2019 utfördes elfisken i tillrinnande vattendrag till Saxen. En ny lokal med flodpärlmussla påträffades då i Mörttjärnsbäcken.
Eftersom det också finns noteringar om att det ska finnas Asp i Saxen så togs vattenprover som skickades på eDNA-analys för att försöka påvisa förekomst. Detta gav dock ingen träff på Asp. 
Ett lokalt åtgärdsprogram har tagits fram och färdigställts under hösten 2020 och hittas här.