Välkommen till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver vatten-kontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde sedan 1968.

Gullspångsälvens vattenråd har som sin huvudsakliga uppgift att genom lokal kunskap och delaktighet verka för att alla vatten uppnår och bibehåller god ekologisk status. Vattenrådet bildades 2008.

Kontakt

gvvf@karlskoga.se

Postadress:

GVVF
Karlskoga kommun
Samhälls- och serviceförvaltningen
691 83 Karlskoga