Välkommen till Gullspångsälvens vattevårdsförbund och vattenråd

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver vatten-kontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde sedan 1968.

Gullspångsälvens vattenråd har som sin huvudsakliga uppgift att genom lokal kunskap och delaktighet verka för att alla vatten uppnår och bibehåller god ekologisk status. Vattenrådet bildades 2008.

Här kan du läsa mer om vad vi gör i vattenvårdsförbundet och vattenrådet, om vilka som är medlemmar och vad som är på gång. NYTT:

Kontakt


gvvf@karlskoga.se

Postadress:

GVVF
Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga