Välkommen till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i Gullspångsälvens avrinningsområde sedan 1968.

Gullspångsälvens vattenråd har som sin huvudsakliga uppgift att genom lokal kunskap och delaktighet verka för att alla vatten uppnår och bibehåller god ekologisk status. Vattenrådet bildades 2008.

Handlingar till årsmötet finns nu att ladda ner! 

NYHETSBREV 1 2023

Kontakt

gvvf@karlskoga.se

Postadress:

GVVF
Karlskoga kommun
Samhälls- och serviceförvaltningen
691 83 Karlskoga