Aktuellt

 

Ett nytt nyhetsbrev har skickats ut. Klicka på nyhetsbrevet på första sidan eller här för att läsa.

Nu har årsrapporten för årets recipientkontroll sammanställts. Rapporten hittas i sin helhet under rubriken kontrollprogram i dokumentskåpet till vänster. Rapporten skickas ut till alla medlemmar i vattenvårdsförbundet men här hittar ni också alla bilagorna med metodik och resultat.

Nu är det dags att sammanfatta året som gått. Det har inte varit ett vanligt år för någon och självklart har även vårt arbete i vattenvårdsförbundet och vattenrådet påverkats, speciellt eftersom vi inte kunnat mötas. Trots detta har mycket av verksamheten kunnat ticka på som vanligt. En liten sammanfattning av året finns i det senaste nyhetsbrevet....

Höstmöte

14.10.2020

UPPDATERING! 2020-11-04 På grund av den ökande smittspridningen i Örebro län och de nya direktiven kommer mötet hållas endast som digitalt möte. Endast ordförande och sekreterare kommer att sitta tillsammans på plats i Möckeln. Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet.

Gullspångsälvens vattenråd tar fram ett åtgärdsprojekt i tillrinnande vattendrag i sjön Saxen i Filipstads kommun. Dammälven vid Saxå herrgård är ett av tillflödena i Saxen. Där utfördes elfiske vid mynningen 2019. Då påträffades endast en öring. I år utfördes elfiske vid tre lokaler längre uppströms. Vid två av dessa var påträffades fina tätheter...

Nu är de flesta sommarsemestrarna slut och batterierna laddade inför hösten. Pandemin fortsätter att påverka samhället och även om vi inte får träffas får vi göra det bästa av situationen.

En liten påminnelse om att anmäla er till årsmötet. Länk till mötet finns i tidigare inlägg men skicka också ett mail till Ida om ni avser att delta.
Fundera också gärna på förslag till valberedningen.

ÅRSMÖTE 2020

09.06.2020

UPPDATERAD INFORMATION!
På grund av sjukdom fick årsmötet som var planerat tisdagen den 23/6 klockan 9:00 ställas in med kort varsel. NY TID FÖR ÅRSMÖTET ÄR TISDAGEN DEN 25/8 KL: 13:00

Ny hemsida

04.06.2020

Gvvf.se har fått ett nytt utseende. Klicka gärna runt och meddela mig om det är någon information som ni saknar så uppdaterar jag efter hand. Gamla dokument har plockats bort men finns naturligtvis arkiverade om någon är intresserad av dem. Min förhoppning är att vi ska kunna använda hemsidan mer aktivt framöver.